Dumitru, E., Alexandrescu, L., Hanu, A. C., Tocia, C., Cozaru, G. C., Mitroi, A. F., Brînzan, C., Așchie, M., & Dumitru, I. M. (2020). Genetic Antibiotic Resistance of Helicobacter pylori in South-Eastern Romania. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, 29(1), 19-25. https://doi.org/10.15403/jgld-758