Kouvaras, Stergios, Theodore Rokkas, Helen Goga, Harikleia Gakiopoulou, Petroula Arapantoni, George Haliotis, and Dimitrios Mantas. 2019. “Multifocal Gastrointestinal Melanoma”. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 28 (2), 237-40. https://doi.org/10.15403/jgld-185.