Dumitru, E., Alexandrescu, L., Hanu, A. C., Tocia, C., Cozaru, G. C., Mitroi, A. F., Brînzan, C., Așchie, M. and Dumitru, I. M. (2020) “Genetic Antibiotic Resistance of Helicobacter pylori in South-Eastern Romania”, Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, 29(1), pp. 19-25. doi: 10.15403/jgld-758.